Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Priorita clony

Můžete snímat, když nastavíte clonu a změníte rozsah zaostření nebo když rozostříte pozadí.Hodnotu clony lze změnit při nahrávání videa.

 1. Volič režimů nastavte na A (Priorita clony).
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením clonového kroužku.
  • Nižší hodnota F: Objekt je zaostřen, ale objekty před ním a za ním jsou rozmazány.
   Vyšší hodnota F: Objekt a jeho pozadí a popředí jsou celé zaostřené.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Rychlost závěrky se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo správné expozice.

Tip

 • Nižší hodnota F (otevření clony) zužuje rozsah zaostření. To umožní ostře zaostřit na objekt a rozmazat objekty, které jsou před ním a za ním (hloubka pole bude mělčí). Vyšší hodnota F (zúžení clony) rozšíří rozsah zaostření. To umožní zachytit hloubku scenérie (hloubka pole bude větší).
 • Povahu cvakání na clonovém kroužku můžete změnit pomocí přepínače západky clony. Při fotografování nastavte přepínač západky clony na zapnuto a pro videa jej nastavte na vypnuto.

Clonový kroužek

Maximální clona závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu. Clonu nelze otevřít více než na maximum, i když nastavíte nižší hodnotu F pomocí clonového kroužku. Správnou hodnotu F můžete potvrdit na stavovém displeji displeje.

Poznámka

 • Pokud nelze po nastavení dosáhnout správné expozice, bude rychlost závěrky na obrazovce snímání blikat. I když můžete snímat i tak, doporučuje se znovu provést nastavení.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.
 • Doporučujeme, abyste nastavili hodnotu clony mezi F2,4 a F8, pokud chcete snímat s vysokým rozlišením. Kvalita snímku se může zhoršit vlivem difrakce.