Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Prohlížení snímků na televizoru HD

K prohlížení snímků uložených na tomto přístroji na televizoru je třeba kabel HDMI (prodává se samostatně) a televizor HD vybavený konektorem HDMI.

 1. Vypněte přístroj i televizor.
 2. Připojte mikro konektor HDMI přístroje kabelem HDMI (prodává se samostatně) ke konektoru HDMI televizoru.

 3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
 4. Zapněte přístroj.
  Snímky pořízené přístrojem se objeví na obrazovce televizoru.

Tip

 • Tento přístroj je kompatibilní se standardem PhotoTV HD. Pokud připojíte zařízení kompatibilní se Sony PhotoTV HD kabelem HDMI (prodává se samostatně), bude televizor nastaven na obrazovou kvalitu vhodnou k prohlížení fotografií, a vy si budete moci užívat nového světa fotografií v úžasné vysoké kvalitě.
 • Přístroj můžete připojit k zařízením Sony kompatibilním s PhotoTV HD prostřednictvím konektoru USB a přiloženého kabelu mikro USB.
 • PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou strukturu.
 • Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném ke kompatibilnímu televizoru.

Poznámka

 • Nepřipojujte přístroj a další zařízení využitím jejich výstupních konektorů. Jinak může nastat porucha.
 • Některá zařízení možná nebudou správně pracovat po připojení k tomuto přístroji. Například je možné, že nepůjde obraz nebo zvuk.
 • Použijte kabel HDMI s logem HDMI nebo originální kabel Sony.
 • Použijte kabel HDMI, který je kompatibilní s mikro konektorem HDMI přístroje a konektorem HDMI televizoru.
 • Když je [Výstup TC] nastaven na [Zapnuto], nebude možná snímek správně přenesen do televizoru nebo nahrávacího zařízení. V takových případech nastavte [Výstup TC] na [Vypnuto].
 • Pokud se snímky neobjeví na obrazovce televizoru správně, vyberte [1080i], [2160p/1080p] nebo [1080p] pomocí (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Rozlišení HDMI] podle televizoru, který se má připojit.
 • Když při výstupu HDMI přepnete video z 4K na obrazovou kvalitu HD nebo opačně, nebo změníte video na jinou snímkovou frekvenci, displej může ztmavnout. Nejedná se o závadu.