Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Jas displeje

Můžete nastavit jas displeje.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas displeje] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Manuál:
Nastaví jas v rozsahu od –2 do +2.

Slunečno:
Nastaví jas správně pro snímání venku.

Poznámka

  • Nastavení [Slunečno] je příliš jasné pro fotografování v interiérech. Pro fotografování v interiérech nastavte parametr [Jas displeje] na [Manuál] .
  • Jas displeje nelze nastavit v následujících situacích. Maximální jas bude [±0].
    • [Formát souboru] je [XAVC S 4K].
    • [Formát souboru] je [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je [120p]/[100p].
  • Jas displeje je napevno nastaven na [-2], když pořizujete video pomocí funkcí Wi-Fi.