Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Jas hledáčku

Při používání elektronického hledáčku upravuje tento přístroj jas elektronického hledáčku podle okolního prostředí.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas hledáčku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Upravuje jas elektronického hledáčku automaticky.
Manuál:

Vybere jas elektronického hledáčku v rozsahu od –2 do +2.

Poznámka

  • Jas elektronického hledáčku nelze nastavit v následujících situacích. Maximální jas bude [±0].
    • [Formát souboru] je [XAVC S 4K].
    • [Formát souboru] je [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je [120p]/[100p].
  • Hledáček nelze používat při používání funkcí Wi-Fi. Fotoaparát přepne na režim zobrazení na displeji.