Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Obrazový efekt

Abyste dosáhli efektnějšího a umělečtějšího výrazu, vyberte požadovaný filtr efektu.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Obrazový efekt] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Ruší funkci [Obrazový efekt].
Dětský fotoaparát:
Vytvoří jemný snímek s vinětací a zredukovanou ostrostí.
Pop artové barvy:
Vytvoří živý vzhled zdůrazněním barevných tónů.
Posterizace:
Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled nadměrným zdůrazněním primárních barev nebo v černobílé.
Retrofotografie:
Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí sépiových tónů a vybledlého kontrastu.
Měkký High-key:
Vytvoří snímek s naznačenou atmosférou: jasnou, průsvitnou, éterickou, něžnou a jemnou.
Částečná barva:
Vytvoří snímek, který si ponechá specifickou barvu, ale ty ostatní převede na černou a bílou.
Vysoce kontrast. ČB:
Vytvoří černobílý snímek s vysokým kontrastem.
Měkké zaostření:
Vytvoří snímek plný měkkého světelného efektu.
Malování HDR:
Vytvoří vzhled obrazu zvýrazněním barev a detailů.
Mono. s bohat. tóny:
Vytvoří černobílý snímek s bohatou gradací a zvýrazněním detailů.
Miniatura:
Vytvoří snímek, který silně zvýrazňuje objekt se značně rozostřeným pozadím. Tento efekt lze často najít ve snímcích miniaturních modelů.
Akvarel:
Vytvoří snímek s efekty rozmazané barvy a rozostřením, jako by šlo o akvarel.
Ilustrace:
Vytvoří snímek podobný ilustraci zvýrazněním obrysů.

Tip

 • Pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka lze uskutečnit podrobné nastavení pro následující režimy [Obrazový efekt].
  • [Dětský fotoaparát]
  • [Posterizace]
  • [Částečná barva]
  • [Měkké zaostření]
  • [Malování HDR]
  • [Miniatura]
  • [Ilustrace]

Poznámka

 • Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom, nastavení rozsahu transfokace na větší bude mít za následek méně efektivní [Dětský fotoaparát].
 • Když je vybrána [Částečná barva], snímky si nemusí ponechat vybranou barvu. Záleží na objektu nebo podmínkách snímání.
 • Na obrazovce snímání nemůžete zkontrolovat následující efekty, protože přístroj po snímání zpracovává snímek. Dokud není zpracování snímku dokončeno, nemůžete pořizovat další snímek. Tyto efekty nemůžete používat s videem.
  • [Měkké zaostření]
  • [Malování HDR]
  • [Mono. s bohat. tóny]
  • [Miniatura]
  • [Akvarel]
  • [Ilustrace]
 • U efektů [Malování HDR] a [Mono. s bohat. tóny] je závěrka uvolněna třikrát pro jeden záběr. Dávejte si pozor na následující:
  • Tuto funkci použijte, když je objekt nehybný nebo nebliká světlem.
  • Před snímáním neměňte kompozici.

  Když je kontrast scény nízký, nebo když došlo ke značnému chvění přístroje nebo rozmazání objektu, nepůjde možná získat dobré snímky HDR. Pokud přístroj takovou situaci zjistí, objeví se na nahraném snímku / jako informace o této situaci. Pokud je to nutné, změňte kompozici nebo jinak upravte nastavení, dávejte pozor na rozmazání a znovu snímejte.

 • [Obrazový efekt] nelze nastavit, když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Volba scény] nebo [Plynulé panoráma].
 • [Obrazový efekt] nelze nastavit, když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].