Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Video sním. pohybu

Můžete vidět sledování pohybu objektu ve velké rychlosti jako stroboskopický snímek.

  1. Při přehrávání videa stiskněte spodní část řídicího kolečka a pak vyberte .
    • K ukončení přehrávání [Video sním. pohybu] vyberte .
    • Pokud se vám nepodaří zachytit stopu, můžete nastavit interval sledování snímku pomocí .

Poznámka

  • Snímky pořízené pomocí [Video sním. pohybu] nelze uložit jako video soubor.
  • Pokud je pohyb objektu příliš pomalý nebo se objekt nepohybuje dostatečně, přístroji se možná nepodaří vytvořit snímek.

Tip

  • Interval sledování snímku můžete změnit pomocí MENU → (Přehrávání) → [Úprav. inter. pohybu].