Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

R. Mřížky

Nastaví, zda se zobrazí rastr mřížky. Rastr mřížky vám pomůže upravit kompozici snímků.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [R. Mřížky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pravidlo třet. mřížky:
Hlavní objekty umístěte poblíž jedné z čar mřížky, která rozděluje snímek na třetiny, abyste získali dobře vyváženou kompozici.

Čtvercová mřížka:
Čtverce mřížky usnadňují ověření vodorovné úrovně kompozice. To je vhodné k určení kvality kompozice, když snímáte krajinu, objekty zblízka nebo duplicitní snímky.

Diag. + čtv. mřížka:
Umístěním objektu na příčnou čáru vyjádříte povznášející a silné city.

Vypnuto:
Nezobrazí rastr mřížky.