Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Komp.expozice

Expozici můžete nastavit v MENU, když je ovladač kompenzace expozice nastaven na „0“.Podle hodnoty expozice nastavené automatickou expozicí můžete udělat celý snímek jasnější, když nastavíte [Komp.expozice] na stranu plus, nebo tmavší, když ji nastavíte na stranu mínus (kompenzace expozice). Běžně se expozice nastavuje automaticky (automatická expozice).

  1. MENU (Nastavení snímání)[Komp.expozice] → požadované nastavení.
    • Když je ovladač kompenzace expozice nastaven na „0“, můžete expozici nastavit v rozsahu od –3,0EV do +3,0EV.

Poznámka

  • Pro videa můžete nastavit expozici v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
  • Pokud snímáte objekt v extrémně jasných nebo tmavých podmínkách, nebo když používáte blesk, možná nepůjde získat uspokojivý efekt.
  • Když je ovladač kompenzace expozice nastaven na něco jiného než „0“, nastavení pro ovladač kompenzace expozice bude mít prioritu. Pokud například nastavíte položku [Komp.expozice] na +3,0 EV, ale ovladač kompenzace expozice bude nastaven na +2,0 EV, hodnota „+2,0 EV“ bude mít přednost.
  • Když nastavíte ovladač kompenzace expozice na „0“ z nastavení jiného než „0“, přepne se hodnota expozice na „0“, i když byla expozice nastavena na něco jiného.
  • Když používáte [Ruční expozice], můžete kompenzovat expozici pouze když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].