Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Úsměvu/Det.obličej.

Detekuje obličeje objektů a upraví zaostření, expozici, nastavení blesku a automaticky provede zpracování snímku.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Úsměvu/Det.obličej.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nepoužívá funkci Detekce obličejů.

Zap.(Reg. obličeje):
Detekuje registrovaný obličej s nejvyšší prioritou pomocí [Registrace obličeje].

Zapnuto:
Detekuje obličej bez poskytnutí vyšší priority registrovanému obličeji.

Snímání úsměvu:
Automaticky detekuje a snímá úsměv.

Rámeček detekce obličeje

 • Když přístroj detekuje obličej, objeví se šedý rámeček detekce obličeje. Když přístroj určí, že automatické ostření je povoleno, rámeček detekce obličeje zbělá. Když stisknete tlačítko spouště napůl, rámeček zezelená.
 • Pokud jste registrovali pořadí priority pro každý obličej pomocí [Registrace obličeje], přístroj automaticky vybere obličej s nejvyšší prioritou a rámeček detekce obličeje na tomto obličeji zbělá. Rámečky detekce ostatních registrovaných obličejů budou červenofialové.

Tipy pro efektivnější snímání úsměvů

 • Nezakrývejte oči vlasy a mějte je přimhouřené.
 • Nezakrývejte obličej kloboukem, maskami ani slunečními brýlemi atd.
 • Snažte se natočit obličej před přístroj a zůstat ve stejné poloze.
 • Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
 • Když při snímání úsměvu stisknete tlačítko spouště, přístroj pořídí snímek. Po snímání se přístroj vrátí do režimu snímání úsměvu.

Tip

 • Pokud je položka [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Snímání úsměvu], lze vybrat nastavení Citlivost detekce úsměvu [Zap.: Jemný úsměv], [Zap.: Normální úsměv] a [Zap.: Velký úsměv].

Poznámka

 • Funkci Detekce obličejů nelze použít s následujícími funkcemi:
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom
  • [Plynulé panoráma]
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Posterizace].
  • Při používání funkce [Zvětšení zaostření].
  • [Volba scény] je nastavena na [Krajina], [Noční scéna] nebo [Západ slunce].
  • [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
 • Lze detekovat až osm tváří.
 • Za jistých podmínek nemusí přístroj detekovat obličeje vůbec, nebo může náhodně detekovat jiné objekty jako obličeje.
 • Pokud přístroj nemůže detekovat obličej, nastavte citlivost detekce úsměvu.
 • Pokud sledujete obličej pomocí [Zamknutý AF] při provádění funkce snímání úsměvu, provede se detekce úsměvu pouze pro daný obličej.