Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zaháj. úsp. energie

Můžete nastavit intervaly, ve kterých se automaticky přepne do režimu úspory energie. K návratu do režimu snímání proveďte nějakou činnost, například stiskněte tlačítko spouště napůl.

  1. MENU (Nastavení) → [Zaháj. úsp. energie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 s

Poznámka

  • Vypněte přístroj, když jej delší dobu nebudete používat.
  • Funkce úspory energie není aktivována, pokud je napájení dodáváno přes USB, při přehrávání prezentací nebo nahrávání videoklipů nebo při připojení k počítači nebo televizoru.