Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kreativní styl

Umožňuje vybrat požadované zpracování obrazu. Pomocí režimu [Kreativní styl] lze nastavit libovolnou expozici (rychlost závěrky a clonu), na rozdíl od režimu [Volba scény], kde si expozici upravuje přístroj.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Kreativní styl] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Standard:
Pro snímání různých scén s bohatou gradací a krásnými barvami.
Živé:
Sytost a kontrast se zvýší, aby snímky barevných scén a objektů, jako jsou květiny, jarní zeleň, modrá obloha nebo pohledy na moře, byly působivější.
Neutrální:
Sytost a ostrost se sníží, aby snímky byly v tlumených tónech. To je také vhodné pro snímání obrazového materiálu, který má být modifikován počítačem.
Čirý:
Pro pořizování snímků v jasných tónech a výrazných průzračných barvách, vhodné pro zachycování zářícího světla.
Hloubka:
Pro pořizování snímků v hlubokých a sytých barvách, vhodné pro vyjádření kompaktní hmotné přítomnosti objektu.
Světlá:
Pro pořizování snímků v jasných a jednoduchých barvách, vhodné pro zachycení svěží, odlehčené atmosféry.
Portrét:
Pro zachycení pokožky v měkkých tónech, ideální pro snímání portrétů.
Krajina:
Sytost, kontrast a ostrost se zvýší, aby scenérie působila živě a ostře. Více také vyniknou vzdálené krajiny.
Západ slunce:
Pro snímání krásné rudé barvy zapadajícího slunce.
Noční scéna:
Pro reprodukci nočních scén se sníží kontrast.
Podzimní listy:
Pro snímání podzimních scén, kdy živě zvýrazňuje červené a žluté barvy listí.
Černobílá:
Pro pořizování snímků v černobílém tónu.
Sépie:
Pro pořizování sépiových snímků.
Registrace preferovaných nastavení (Rámeček stylu):
Chcete-li zaregistrovat upřednostňované nastavení, vyberte box šesti stylů (krabice s číslicemi po levé straně ()) . Pak vyberte požadovaná nastavení pomocí pravého tlačítka.
Můžete vyvolat stejný styl s trochu odlišnými nastaveními.

Nastavení [Kontrast], [Sytost] a [Ostrost]

[Kontrast], [Sytost], a [Ostrost] lze nastavit pro každý přednastavený styl snímku, například [Standard] a [Krajina], a pro každý [Rámeček stylu], ke kterému lze zaregistrovat preferovaná nastavení. Položku, která se má nastavit, vyberte stiskem pravé/levé stany řídicího kolečka, poté nastavte horní/spodní stranou řídícího kolečka její hodnotu.

Kontrast:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím víc bude zvýrazněn rozdíl světla a stínu, a tím větší bude efekt na snímku.

Sytost:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím živější bude barva. Když vyberete nižší hodnotu, bude barva snímku umírněná a tlumená.

Ostrost:
Nastaví ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více budou zdůrazněny obrysy, a čím nižší hodnota, tím více budou obrysy zjemněny.

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [Standard]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]
  • [Obrazový efekt] je nastaven na něco jiného než [Vypnuto].
  • [Profil obrazu] je nastaven na něco jiného než [Vypnuto].
 • Když je [Kreativní styl] nastaven na [Černobílá] nebo [Sépie], nelze nastavit [Sytost].