Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Průvod. ovl. režimů

Otočením voliče režimů můžete zobrazit popis režimu snímání a změnit nastavení, která jsou pro daný režim snímání k dispozici.

  1. MENU (Nastavení) → [Průvod. ovl. režimů] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zobrazí nápovědu voliče režimů.

Vypnuto:
Nezobrazí nápovědu voliče režimů.