Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Instalace aplikace PlayMemories Home

 1. Využijte internetový prohlížeč v počítači, najděte si níže uvedenou adresu URL a stáhněte PlayMemories Home podle instrukcí na obrazovce.
 2. Přístroj připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen) a pak přístroj zapněte.
  • K aplikaci PlayMemories Home mohou být přidány nové funkce. I když již aplikace PlayMemories Home byla v počítači nainstalována, připojte přístroj k počítači znovu.
  • Nevytahujte kabel mikro USB (přiložen) z fotoaparátu, dokud fotoaparát pracuje nebo je zobrazena obrazovka přístupu. Pokud to uděláte, může dojít k poškození dat.

  A: Do multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB
  B: Do konektoru USB počítače

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.
 • Možná bude nutné restartovat počítač. Když se objeví výzva k potvrzení restartu, restartujte počítač podle zobrazených pokynů.
 • Může být nainstalováno rozhraní DirectX, závisí na prostředí vašeho počítače.

Tip

 • Podrobnosti o PlayMemories Home naleznete v nápovědě k PlayMemories Home nebo na stránce podpory PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (pouze anglicky).