Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Import snímků do počítače

Aplikace PlayMemories Home umožňuje snadný import snímků. Podrobnosti o funkcích aplikace PlayMemories Home vyhledejte v nápovědě PlayMemories Home.

Import snímků do počítače bez použití aplikace PlayMemories Home (pro Windows)

Když se po vytvoření spojení USB mezi tímto přístrojem a počítačem objeví průvodce AutoPlay, klikněte na položku [Open folder to view files][OK][DCIM] nebo [MP_ROOT]. Poté zkopírujte požadované snímky do počítače.

  • Pokud se na počítači se systémem Windows 7 nebo Windows 8 objeví stránka Device Stage, dvakrát klikněte na položku [Browse Files] → ikona média → složka, v níž jsou uloženy snímky, které chcete importovat.

Import snímků do počítače bez použití aplikace PlayMemories Home (pro Mac)

Přístroj připojte k počítači Mac. Dvakrát klikněte na nově rozpoznanou ikonu na ploše → na složku, v níž jsou uloženy snímky, které chcete importovat. Poté přetáhněte obrazový soubor na ikonu pevného disku.

Poznámka

  • Pro činnosti typu importování videozáznamů XAVC S nebo AVCHD do počítače použijte PlayMemories Home.
  • Soubory videosekvencí AVCHD/složky z připojeného počítače neupravujte ani je jinak nezpracovávejte. Soubory videosekvencí mohou být poškozeny nebo se mohou stát nepřehrávatelnými. Mazání ani kopírování videosekvencí AVCHD na paměťové kartě neprovádějte z počítače. Společnost Sony neodpovídá za problémy způsobené podobnými operacemi z počítače.