Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zachycení základní bílé barvy v režimu [Vlastní nast.]

Ve scéně, kde se osvětlení prostředí skládá z několika typů světelných zdrojů, se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, což umožňuje přesnou reprodukci bělosti.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Vyvážení bílé] [Vlastní nast.].
  2. Držte přístroj tak, že bílá oblast zcela zakrývá oblast AF umístěnou ve středu, a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
    Zobrazí se kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr).
  3. Pravým/levým tlačítkem vyberte registrační číslo.
    Na displeji se opět zobrazí informace o nahrávání a vlastní zapamatované nastavení vyvážení bílé zůstane.

Poznámka

  • Z hlášení [Uživatelská chyba WB] vyplývá, že když se blesk použije na objekt s příliš jasnými barvami v rámečku, hodnota je vyšší než očekávaný rozsah. Pokud zaregistrujete tuto hodnotu, rozsvítí se na displeji informací o nahrávání kontrolka oranžově. I v této situaci můžete snímat, ale doporučuje se, abyste vyvážení bílé nastavili znovu, aby hodnota vyvážení bílé byla přesnější.