Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Auto HDR

Rozšíří rozsah (gradaci), takže můžete nahrávat jasné i tmavé části se správným jasem (HDR: High Dynamic Range). Nahraje se jeden snímek se správnou expozicí a jeden překládaný snímek.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Auto HDR: Rozdíl expozice: Auto:
Opraví rozdíl expozice automaticky.
Auto HDR: Rozdíl expoz.: 1,0 EVAuto HDR: Rozdíl expoz.: 6,0 EV:
Nastaví rozdíl expozice, založený na kontrastu objektu. Vyberte optimální úroveň mezi 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná).
Například, pokud nastavíte hodnotu expozice na 2,0 EV, vytvoří se tři snímky s následujícími hodnotami expozice: −1,0 EV, správná expozice a +1,0 EV.

Poznámka

 • [Auto HDR] není k dispozici, když [Kvalita] je [RAW] nebo [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] není k dispozici v následujících režimech snímání.
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Plynulé panoráma]
  • [Volba scény]
 • Když je vybráno [RŠ pom. více sním.], nemůžete vybrat [Auto HDR].
 • Pokud je [Obrazový efekt] nastaven na jinou hodnotu než [Vypnuto], nelze vybrat [Auto HDR].
 • Pokud je parametr [Profil obrazu] nastaven na jinou hodnotu než [Vypnuto], režim [Auto HDR] nelze nastavit.
 • Nemůžete začít další snímek, dokud není proces snímání ukončen.
 • Možná nezískáte požadovaný efekt. Záleží na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách snímání.
 • Když se použije blesk, tato funkce nemá téměř žádný účinek.
 • Když je kontrast scény nízký nebo když dojde ke chvění přístroje nebo rozmazání objektu, možná nezískáte dobré snímky HDR. Přes nahraný snímek se zobrazí jako informace o tom, že fotoaparát zaznamenal rozmazání obrazu. Změňte kompozici nebo znovu pořiďte snímek a snažte se přitom vyhnout rozmazání.