Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Opt. dyn. rozs. (DRO)

Rozdělením snímku do menších úseků přístroj analyzuje kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím a vytvoří snímek s optimálním jasem a gradací.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [DRO/Auto HDR] [Opt. dyn. rozs.].
 2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Optimalizace dyn. rozsahu: Auto:
Opraví jas automaticky.
Optim. dyn. rozsahu: úrov. 1Optim. dyn. rozsahu: úrov. 5:
Optimalizuje gradaci zaznamenaného snímku pro každý rozdělený úsek. Vyberte úroveň optimalizace od Lv1 (slabá) až po Lv5 (silná).

Poznámka

 • [DRO/Auto HDR] je napevno nastaveno na [Vypnuto], když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma] nebo když je [RŠ pom. více sním.] nebo [Obrazový efekt] nastaven na něco jiného než [Vypnuto].
 • Pokud je režim [Profil obrazu] nastaven na jinou hodnotu než [Vypnuto], parametr [DRO/Auto HDR] je pevně nastaven na [Vypnuto].
 • [DRO/Auto HDR] je nastaveno na [Vypnuto] , když jsou vybrány následující režimy [Volba scény].
  • [Západ slunce]
  • [Noční scéna]
  • [Noční portrét]
  • [Ručně drž. soumrak]
  • [Reduk. rozm. pohybu]
  Nastavení je dáno na [Optimalizace dyn. rozsahu: Auto], když jsou vybrány režimy [Volba scény] jiné než výše uvedené.
 • Když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] nebo [100p 60M], [DRO/Auto HDR] bude nastaveno na [Vypnuto].
 • Při snímání s [Opt. dyn. rozs.] může být na snímku šum. Po kontrole nahraného snímku vyberte správnou úroveň, obzvláště když zvýrazňujete efekt.