Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Průvod. nast. expoz.

Můžete nastavit, zda se při změně expozice zobrazí nápověda.

  1. MENU (Uživatelská nastavení)[Průvod. nast. expoz.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nezobrazí nápovědu.

Zapnuto:
Zobrazí nápovědu.