Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vyvolání aplikace pomocí [Jed. dotykem(NFC)]

Požadovanou aplikaci lze vyvolat z nabídky aplikací tohoto přístroje jeho dotykem se smartphonem typu Android vybaveným technologií NFC. Pokud má vyvolávaná aplikace funkci, která pracuje se smartphonem, přístroj a smartphone budou propojeny prostřednictvím Wi-Fi. Pro použití této funkce zaregistrujte předem požadovanou aplikaci.

  1. MENU → (Bezdrátové)[Jed. dotykem(NFC)] → požadovaná aplikace.
  2. Přístroj přepněte do režimu snímání a poté se na 1 až 2 sekundy dotkněte smartphonem vybaveným technologií NFC symbolu (N) na přístroji.
    • Na smartphonu se spustí aplikace PlayMemories Mobile a na přístroji se spustí aplikace, kterou jste si zaregistrovali.

Poznámka

  • Pokud je přístroj v režimu přehrávání, zaregistrovaná aplikace se nespustí ani po dotyku smartphonu s přístrojem.
  • Aplikace PlayMemories Mobile se na smartphonu spustí, i když vyvoláte jediným dotykem aplikaci, která na smartphonu nepracuje. Aplikaci PlayMemories Mobile ukončete bez provedení operace. Pokud aplikaci PlayMemories Mobile neukončíte, smartphone zůstane v pohotovostním režimu pro připojení.
  • [Zabudov. chytré dálkové ovládání] je přiřazeno k [Jed. dotykem(NFC)] jako výchozí nastavení.