Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kvalita (fotografie)

Vybere formát komprese fotografií.

  1. MENU(Nastavení snímání) → [Kvalita] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

RAW:
Formát souboru: RAW (Nahrává s formátem komprese RAW.)
Na tomto formátu souboru se neprovede digitální zpracování. Tento formát vyberte pro zpracování snímků na počítači pro profesionální účely.

  • Velikost snímku je napevno nastavena na maximální velikost. Velikost snímku se na displeji nezobrazí.

RAW & JPEG:
Formát souboru: RAW (Nahrává s formátem komprese RAW.) + JPEG
Současně se vytvoří snímek RAW a JPEG. To je vhodné, když potřebujete 2 obrazové soubory, JPEG k prohlížení a RAW k editaci.

Obrazová kvalita JPEG je nastavena na [Jemné].

Extra jemné:
Formát souboru: JPEG
Snímek je komprimován ve formátu JPEG a nahrán za vyšší kvality než u [Jemné].

Jemné:
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu komprimován ve formátu JPEG.

Standard:
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu komprimován ve formátu JPEG. Protože je kompresní poměr [Standard] vyšší než [Jemné], bude velikost souboru [Standard] menší než u [Jemné]. Tím se umožní nahrát více souborů na 1 paměťovou kartu, ale obrazová kvalita bude nižší.

Snímky RAW

  • Pro otevření obrazového souboru RAW nahraného tímto fotoaparátem je potřeba aplikace Image Data Converter. S programem Image Data Converter můžete obrazový soubor RAW otevřít, převést jej do normálního obrazového formátu, například JPEG nebo TIFF, nebo upravit vyvážení bílé, sytost nebo kontrast snímku.
  • U snímků RAW nemůžete aplikovat funkce [Auto HDR] nebo [Obrazový efekt].

Poznámka

  • Pokud nechcete snímky upravovat na počítači, doporučujeme, abyste je zaznamenávali ve formátu JPEG.
  • Na snímky RAW nelze přidat značku DPOF (tisk).