Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Připojení jedním dotykem (NFC) nelze použít.

  • Značku (N) na smartphonu a (N) na přístroji umístěte co nejblíže k sobě. Pokud nenastane reakce, smartphone posuňte o několik milimetrů nebo ho přemístěte od tohoto přístroje, počkejte 10 sekund, a poté je znovu přiveďte do kontaktu.
  • [Režim letadlo] je nastaven na [Zapnuto]. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na vašem telefonu aktivována. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu.
  • Do blízkosti značky (N) nepokládejte kromě smartphonu žádné kovové předměty.
  • Do kontaktu s přístrojem nedávejte dva nebo více smartphonů současně.
  • Pokud je na vašem smartphonu spuštěna jiná aplikace NFC, ukončete ji.
  • Před přiblížením smartphonu k přístroji přepněte do režimu snímání. Aplikace se nebude aktivovat, když bude přístroj v režimu přehrávání.