Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Upozornění

Zálohování paměťových karet

V následujících případech může dojít k poškození dat. Kvůli ochraně nezapomeňte data zálohovat.

 • Když vyjmete paměťovou kartu, odpojíte kabel USB nebo vypnete přístroj, když zrovna provádí činnost čtení nebo zápisu.
 • Když používáte paměťovou kartu na místech vystavených statické elektřině nebo elektromagnetickému rušení.

Vytvoření souboru databáze obrazů

Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která neobsahuje soubor databáze obrazů, a zapnete napájení, přístroj automaticky vytvoří soubor databáze obrazů, na který spotřebuje určitou kapacitu paměťové karty. Proces může trvat delší dobu, a dokud se nedokončí, přístroj nelze používat.
Pokud nastane chyba souboru databáze, prostřednictvím aplikace PlayMemories Home vyexportujte všechny snímky do svého počítače a paměťovou kartu poté naformátujte v tomto přístroji.

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech

 • V mimořádně horkém, studeném nebo vlhkém prostředí
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených přímému slunci nebo v blízkosti topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených silným vibracím
 • V blízkosti silného magnetického pole
 • V prostředí, kde je hodně písku nebo prachu
  Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

Skladování

Když fotoaparát nepoužíváte, vždy nasaďte přední kryt objektivu.

Provozní teploty

Přístroj je určen k použití při teplotách v rozsahu asi 0°C až 40°C. Nedoporučuje se fotografovat v extrémně studeném nebo teplém prostředí mimo tento rozsah.

Sražená vlhkost

 • Při rychlém přemístění přístroje z chladného do teplého prostředí může v jeho vnitřku dojít ke kondenzaci vlhkosti. Tato kondenzace může způsobit poruchu přístroje.
 • Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, když přinesete přístroj přímo z chladného do teplého prostředí, nejprve jej umístěte do plastového sáčku a uzavřete jej, abyste zabránili přístupu vzduchu. Počkejte asi hodinu, dokud teplota přístroje nedosáhne teploty okolí.
 • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, přístroj vypněte a počkejte zhruba hodinu, než se vlhkost odpaří. Pamatujte si, že pokud se pokusíte fotografovat se zbytkovou vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

Dostupné funkce přístroje

 • Tento fotoaparát je kompatibilní s videosekvencemi ve formátu 1080 60p nebo 1080 50p. Na rozdíl od tradičních standardních záznamových režimů, které používají záznam s prokládáním, tento přístroj používá progresivní metodu. Tím se zvyšuje rozlišení a získává hladší a realističtější obraz.
 • Tento fotoaparát je kompatibilní s videem ve formátu 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Můžete nahrávat videa ve vyšší kvalitě.

Poznámky k pobytu na palubě letadla

 • V letadle nastavte položku [Režim letadlo] na [Zapnuto].

Kompatibilita obrazových dat

Tento přístroj odpovídá univerzálnímu standardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedenému organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Prohlížení snímků pořízených tímto přístrojem na jiném zařízení a prohlížení snímků pořízených nebo upravených na jiném zařízení na tomto přístroji není zaručeno.

Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

 • Videa nahraná tímto fotoaparátem možná nepůjdou správně přehrávat na jiných zařízeních. Videa nahraná zařízeními jinými než tento fotoaparát na něm možná nepůjdou správně přehrávat.
 • Disky videí AVCHD nahraných tímto fotoaparátem mohou být pouze přehrávány na zařízeních podporujících formát AVCHD.
  Přehrávače DVD a rekordéry DVD nepodporují formát AVCHD, takže nemohou přehrávat disky videí AVCHD.
  Pokud je disk v obrazové kvalitě vysokého rozlišení (HD) nahraný ve formátu AVCHD vložen do přehrávače DVD nebo rekordéru DVD, může se stát, že nepůjde ze zařízení vytáhnout.
 • Videosekvence natočené ve formátu 1080 60p/1080 50p lze přehrávat pouze na přístrojích podporujících formát 1080 60p/1080 50p.
 • Videa XAVC S lze přehrávat pouze na zařízeních podporujících XAVC S.

Displej, hledáček a objektiv

 • Displej a hledáček jsou vyrobeny za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních pro efektivní použití. Je však možné, že se na displeji a v hledáčku budou neustále objevovat maličké černé a nebo jasné body (bílé, červené, modré a zelené). Jejich výskyt je ve výrobním procesu normální a žádným způsobem neovlivňuje snímky.
 • Dlouhodobé vystavení displeje nebo objektivu přímému slunci může způsobit poruchu. Pamatujte na to při ukládání přístroje v blízkosti okna nebo venku.
 • Nevystavujte objektiv přímo paprskům, například laserovým. Mohlo by to poškodit snímač obrazu a způsobit vadnou funkci fotoaparátu.
 • Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.
 • V chladném prostředí mohou snímky na displeji zanechávat stíny. Nejedná se o závadu.
 • Pokud se na displej dostaly kapky vody nebo jiné tekutiny, otřete je suchou tkaninou. Pokud zůstane displej mokrý, jeho povrch se může změnit nebo poškodit. Může to způsobit poruchu.
 • Pokud je akumulátor vybitý, přístroj se může vypnout, i když je objektiv stále vysunutý. Vložte nabitý akumulátor a pak přístroj znovu zapněte.
 • Objektiv chraňte před nárazem a nevystavujte ho působení síly.
 • Nenoste fotoaparát za displej.
 • Když pracuje objektiv, dávejte pozor, abys se vám do něj nezachytily prsty nebo jiné předměty.
 • Nevystavujte fotoaparát slunci a nesnímejte proti slunci po delší dobu. Může dojít k poškození vnitřního mechanismu.
 • Nepoužívejte fotoaparát na místech, kde jsou vyzařovány rádiové vlny nebo jiné záření. Nahrávání a přehrávání nemusí fungovat správně.

Snímání s hledáčkem

 • Když se díváte přes hledáček, můžete pociťovat bolest očí, únavu nebo nevolnost jako při jízdě autem. Doporučujeme, abyste si při snímání s hledáčkem dělali pravidelné přestávky. Nutnou délku a frekvenci přestávek si určete sami, protože jejich potřeba je individuální. Pokud se objeví nepříjemné příznaky, přestaňte hledáček používat, dokud nezmizí, a pokud je to nutné, poraďte se s lékařem.

Poznámky k blesku

 • Blesk nezakrývejte prsty.
 • Přístroj nenoste za blesk ani ho nenamáhejte velkou silou.
 • Pokud se do otevřeného blesku dostane voda, prach nebo písek, může dojít k poruše.
 • Při zasouvání blesku dbejte na to, aby nezachytil vaše prsty nebo jiné předměty.

Poznámky týkající se likvidace nebo prodeje přístroje

Pokud budete chtít přístroj vyhodit nebo předat někomu jinému, na ochranu osobních informací nezapomeňte provést následující.
 • Příkazem [Reset nastavení] provedete reset všech nastavení.