Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Ochranné známky

 • Následující známky jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

     Vícefunkční sáňky, logo vícefunkčních sáněk

 • XAVC S a jsou registrované ochranné známky Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ jsou ochranné známky Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive a logo AVCHD Progressive jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows a DirectX jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
 • Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc.
 • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Wi-Fi Alliance.
 • Značka N je ochranná nebo registrovaná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a jiných zemích.
 • DLNA a název DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance.
 • Eye-Fi je ochranná známka společnosti Eye-Fi Inc.
 • QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
 • Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® však nemusí být v této příručce uvedeny ve všech případech.