Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Oblast ostření

Vybere oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření. Nastavení platí pro fotografie i videa.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Oblast ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Široká:
Automaticky zaostří na objekt v celém rozsahu snímku.
Když v režimu fotografování stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se objeví zelený rámeček.
Střed:
Automaticky zaostří na objekt ve středu snímku. Když se používá společně s funkcí zámku AF, můžete uspořádat snímek, jak chcete.
Pohyblivý bod:
Umožní posunout rámeček rozsahu ostření na požadované místo na displeji a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.
Na obrazovce pružného bodového zaostření lze otočením řídicího kolečka změnit velikost rámečku rozsahu ostření.
Rozšíř. pohybl. bod:
Pokud má přístroj problémy při zaostření na jeden vybraný bod, použije ostřicí body kolem pružného bodového ostření jako druhou oblast priority k dosažení ostření.
Zamknutý AF:
Při namáčknutí a přidržení spouště bude přístroj sledovat objekt v rámci vybrané oblasti automatického ostření. Umístěte kurzor na [Zamknutý AF] v[Oblast ostření] na obrazovce nastavení a pak vyberte požadovanou oblast počátku zaměřování pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Oblast počátku sledování lze přesunout na požadovaný bod vymezením oblasti, která bude představovat pružný bod nebo rozšířený pružný bod.

Tip

  • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod], můžete stisknutím klávesy, ke které je přiřazeno [Standard ostření], pořizovat fotografie a polohu rámečku rozsahu ostření si můžete upravovat stisknutím horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka. Když chcete změnit nastavení pro snímání pomocí řídicího kolečka, stiskněte ve středu řídicího kolečka.

Poznámka

  • Když je volič režimů nastaven na (Video) nebo při snímání videa, nemůžete vybrat [Zamknutý AF] pro [Oblast ostření].
  • Když je volič režimů nastaven na (Video) a [Autom. Dual Rec] je nastaveno na zapnuto, bude [Oblast ostření] automaticky přepnuta na [Široká].
  • Můžete vybrat [Zamknutý AF], pouze když je režim ostření nastaven na [Průběžné AF].
  • Kolem celé obrazovky se může v rozsahu zoomu jasného snímku, digitálního zoomu nebo zoomu smart objevit tečkovaný čtvereček, aby bylo zaostřeno na celý rámeček.
  • Funkce přiřazené řídicímu kolečku nebo [Uživatel. tlačítko 3] nelze provádět, když se posunuje rámeček rozsahu ostření.
  • Polohu rámečku rozsahu ostření nelze měnit při snímání videa.