Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

RŠ při vys.ISO (fotografie)

Když snímáte s vysokou citlivostí ISO, přístroj redukuje šum, který je zřetelnější, když je citlivost přístroje vysoká. V průběhu potlačení šumu se může zobrazit zpráva; dokud zpráva nezmizí, další snímek nelze pořídit.

  1. MENU (Nastavení snímání) [RŠ při vys.ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Normální:
Aktivuje normální redukci šumu při vysoké citlivosti ISO.
Nízké:
Aktivuje střední redukci šumu při vysoké citlivosti ISO.
Vypnuto:
Neaktivuje redukci šumu při vysoké citlivosti ISO. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

  • Funkce [RŠ při vys.ISO] není v následujících situacích k dispozici:
    • Když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Volba scény] nebo [Plynulé panoráma].
  • [RŠ při vys.ISO] není k dispozici, když [Kvalita] je [RAW].
  • [RŠ při vys.ISO] nefunguje pro snímky RAW, když [Kvalita] je [RAW & JPEG].