Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Funkce vlastního tlačítka

Jakmile přiřadíte funkci na uživatelské tlačítko, můžete ji aktivovat pouhým stiskem tohoto tlačítka při zobrazení obrazovky informací o snímání nebo obrazovky přehrávání.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní klávesa(sn.)] nebo [Vlastní kláv.(přeh.)][Uživatel. tlačítko 1], [Uživatel. tlačítko 2] nebo [Uživatel. tlačítko 3] → požadované nastavení.
    • Jediné tlačítko, kterému můžete přiřadit funkci pomocí [Vlastní kláv.(přeh.)], je [Uživatel. tlačítko 1] nebo [Uživatel. tlačítko 2].

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.

Tip

  • Pokud vyberete MENU → (Uživatelská nastavení) → [Vlastní kláv.(přeh.)][Uživatel. tlačítko 1] nebo [Uživatel. tlačítko 2][Použít vl. kláv.(sn.)], funkce vybraná pro [Vlastní klávesa(sn.)] je také přiřazena tomuto tlačítku v režimu přehrávání.