Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zoom při přehrávání

Zvětší přehrávaný snímek.

  1. Zobrazte snímek, který chcete zvětšit, a pak přesuňte páčku W/T (zoom) na stranu T.
    • Pro nastavení rozsahu transfokace posuňte páčku W/T (zoom) na stranu W.
    • Bude se přibližovat část snímku, na kterou fotoaparát při snímání zaostřil. Pokud nelze získat informace o poloze ostření, fotoaparát přiblíží střed snímku.
  2. Část, kterou chcete zvětšit, vyberte stiskem horní/dolní/pravé/levé strany řídícího kolečka.
  3. Chcete-li ukončit přehrávání se zoomem, stiskněte tlačítko MENU nebo tlačítko ve středu řídicího kolečka.

Tip

  • Prohlížený snímek lze také zvětšit tlačítkem MENU.
  • Můžete změnit původní zvětšení a původní polohu zvětšených snímků výběrem MENU(Přehrávání) → [Zvětšit vých. zvětš.] nebo [ Zvětšit vých. pol.].

Poznámka

  • Videa nelze zvětšovat.