Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Dostupná délka záznamu videosekvencí

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné maximální nahrávací doby, po které lze nahrávat na paměťovou kartu formátovanou přístrojem. Tyto hodnoty jsou celkové délky všech videosekvencí na paměťové kartě. Doba záznamu se může lišit podle podmínek natáčení a paměťové karty.

Hodnoty, když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K], [XAVC S HD] a [AVCHD], jsou založeny na snímání s [Dvojí nahráv. videa] nastaveným na [Vypnuto].

(h (hodina), m (minuta))

[Formát souboru]: [XAVC S 4K]

30p 100M

25p 100M

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

30p 60M

25p 60M

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

24p 100M*

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

24p 60M*

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

[Formát souboru]: [XAVC S HD]

60p 50M

50p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M*

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

120p 100M

100p 100M

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

120p 60M

100p 60M

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

[Formát souboru]: [AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[Formát souboru]: [MP4]

1920x1080 60p 28M

1920x1080 50p 28M

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 35 m

64 GB: 5 h 20 m

1920x1080 30p 16M

1920x1080 25p 16M

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 10 m

64 GB: 8 h 25 m

1280x720 30p 6M

1280x720 25p 6M

8 GB: 2 h 35 m

16 GB: 5 h 20 m

32 GB: 10 h 55 m

64 GB: 22 h

*Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

Při používání výchozích nastavení fotoaparátu je možné nepřetržité snímání po dobu asi 29 minut (max.) pro každé snímání při teplotě asi 25°C.

(omezení specifikace přístroje)
Pokud je formát souboru nastaven na MP4 (28M), je nepřetržité snímání možné asi po 20 minut pro každé snímání (omezeno velikostí souboru 4 GB).

Poznámka

 • Dostupná délka záznamu videosekvencí se mění, protože přístroj využívá metodu VBR (Variable Bit-Rate (proměnná rychlost datového toku)), která automaticky upravuje kvalitu záznamu podle natáčeného záběru.
  Pokud natáčíte rychle se pohybující objekt, obraz je čistší, ale dostupná doba záznamu kratší, protože záznam vyžaduje větší objem paměti.
  Dostupná doba záznamu se také liší podle podmínek natáčení, objektu nebo nastavení kvality/velikosti obrazu.

Poznámky k nepřetržitému nahrávání videa

 • Nahrávání videa ve vysoké kvalitě nebo nepřetržité snímání se snímačem obrazu vyžaduje mnoho energie. Proto, pokud budete pokračovat v nahrávání, teplota uvnitř fotoaparátu, zejména snímače obrazu, vzroste. V takových případech se fotoaparát automaticky vypne, protože vyšší teploty ovlivňují kvalitu snímků nebo vnitřní mechanismus fotoaparátu.
 • Když fotoaparát začne nahrávat s výchozími nastaveními poté, co bylo na chvíli vypnuto napájení, bude doba pro nahrávání videa následující. (Následující hodnoty označují dobu od momentu, kdy fotoaparát začne nahrávat, do doby, kdy nahrávání skončí.)
  Okolní teplota: 20°C
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa: asi 29 minut

  Okolní teplota: 30°C
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa: asi 29 minut

  Okolní teplota: 40°C
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa: asi 29 minut
 • Doba dostupná pro nahrávání videa se liší podle teploty, nahrávacího formátu/nastavení nebo stavu fotoaparátu před tím, než začnete nahrávat. Pokud často měníte kompozici nebo pořizujete snímky po zapnutí napájení, teplota uvnitř fotoaparátu vzroste a doba pro nahrávání se zkrátí.
 • Když se objeví, přestaňte nahrávat video.
 • Pokud fotoaparát přestane nahrávat kvůli teplotě, ponechejte jej chvíli s vypnutým napájením. Až teplota uvnitř fotoaparátu zcela klesne, začněte nahrávat.