Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Ruční expozice

Můžete snímat s požadovaným nastavením expozice, když nastavíte rychlost závěrky a clonu.Při nahrávání videa lze rychlost závěrky a hodnotu clony změnit.

 1. Nastavte volič režimů na M (Ruční expozice).
 2. Vyberte požadovanou hodnotu clony otočením clonového kroužku.
  Vyberte požadovanou rychlost závěrky otočením otočného ovladače.
  Když je [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO], použijte ke kontrole hodnoty expozice MM (ruční měření).
  Směrem k +: Snímky budou jasnější.
  Směrem -: Snímky budou tmavší.
  0: Vhodná expozice analyzovaná přístrojem.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Poznámka

 • Když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO], hodnota ISO se automaticky změní tak, aby bylo dosaženo správné expozice pomocí hodnoty clony a rychlosti závěrky, kterou jste nastavili. Pokud nejsou hodnota clony a rychlost závěrky, které jste nastavili, vhodné pro správnou expozici, bude indikátor hodnoty ISO blikat.
 • Indikátor ručního měření se neobjeví, když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Když množství okolního světla překročí rozsah měřený ručním měřením, bude indikátor ručního měření blikat.
 • Indikátor varování SteadyShot se v režimu ruční expozice neobjeví.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.

Tip

 • Můžete změnit kombinaci rychlosti závěrky a clony (hodnoty F) bez změny nastavené hodnoty expozice otočením clonového kroužku při stisknutém tlačítku AEL. (Ruční posun)