Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Blok akumulátorů není nabit.

  • Když není blok akumulátorů nabit (kontrolka nabíjení nesvítí), ani když postupujete podle řádného postupu nabíjení, zkontrolujte, zda je napájení přístroje vypnuto, pak vyjměte blok akumulátorů a znovu jej řádně vložte, nebo odpojte a znovu připojte kabel USB.