Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení značky (video)

Nastavení značek, které se zobrazují během natáčení videozáznamů.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nastavení značky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Střed:
Určuje, zda se bude ve středu snímaného záběru zobrazovat středová značka nebo ne.
Vypnuto / Zapnuto
Vzhled:
Značka poměru stran zobrazení.
Vypnuto / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Bezpečná oblast:
Zobrazení bezpečné oblasti. Jedná se o standardní rozsah, který může přijímat běžný domácí televizor.
Vypnuto / 80% / 90%
Vodicí mřížka:
Určuje, zda chcete či nechcete zobrazovat vodicí mřížku. Ta umožňuje ověřit, zda je objekt vodorovně nebo kolmo k zemi.
Vypnuto / Zapnuto

Tip

  • Můžete zobrazit všechny značky současně.
  • Chcete-li vytvořit vyváženou kompozici, umístěte objekt do průsečíku [Vodicí mřížka].