Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kapacita akumulátoru a počet snímků, které lze s akumulátorem zaznamenat/přehrát

Režim displeje

Snímání (fotografie):
Počet snímků: asi 420

Reálné natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: asi 65 min.

Nepřetržité natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: asi 120 min.

Prohlížení (statické snímky):
Kapacita akumulátoru: asi 315 min., Počet snímků: asi 6300

Režim hledáčku

Snímání (fotografie):
Počet snímků: asi 370

Reálné natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: asi 70 min.

Nepřetržité natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: asi 130 min.

Poznámka

 • Výše uvedené hodnoty kapacity akumulátoru a počtu snímků se vztahují k plně nabitému akumulátoru. Kapacita akumulátoru a počty snímků se mohou snížit, závisí to na podmínkách používání.
 • Kapacita akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat, platí pro následující podmínky:
  • Akumulátor se používá při teplotě prostředí 25 °C.
  • Používání média Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodává se samostatně)
  • [Kvalita zobrazení]: [Standardní]
 • Údaj „Snímání (fotografie)“ je založen na normě CIPA a vztahuje se k fotografování za následujících podmínek (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Zobraz. všech inf.]
  • Každých 30 sekund je pořízen jeden snímek.
  • Zoom se střídavě přepíná mezi polohami W a T.
  • Pro každé dva snímky se zapne blesk.
  • Napájení se po každých deseti snímcích zapne a vypne.
 • Počet minut pro snímání videa je založen na standardu CIPA a platí pro snímání za následujících podmínek:
  • Obrazová kvalita je nastavena na XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
  • Reálné natáčení (videozáznamy): Kapacita akumulátoru závisí na opakování natáčení, používání zoomu, přepínání do pohotovostního režimu, zapínání/vypínání apod.
  • Nepřetržitý videozáznam: Kapacita akumulátoru se vztahuje k nepřetržitému natáčení při dosažení limitu (29 minut). Poté záznam pokračuje dalším stiskem tlačítka MOVIE (video). Jiné funkce, např. zoom, se nepoužívají.
 • Pokud není zobrazena zbývající kapacita akumulátoru, stiskněte DISP(Nastavení displeje).