Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vkládání akumulátoru do fotoaparátu

Jak vložit do fotoaparátu akumulátor

  1. Otevřete kryt akumulátoru.

  2. Vložte akumulátor a přitom jeho špičkou přidržujte západku (A), dokud akumulátor nezaklapne na místo.

  3. Uzavřete kryt.