Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vyjmutí akumulátoru

Jak vyjmout akumulátor

  1. Ujistěte se, že kontrolka přístupu nesvítí a vypněte fotoaparát.
  2. Otevřete kryt akumulátoru.
  3. Posuňte západku (A) a vyjměte akumulátor.

    • Dejte pozor, aby vám neupadl.