Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Prostř. zamknutý AF

Když stisknete středové tlačítko, fotoaparát detekuje objekt umístěný ve středu displeje a dále jej sleduje.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF][Zapnuto].
 2. Umístěte cílový rámeček (A) na objekt a stiskněte ve středu řídicího kolečka.
  Opětovným stisknutím ukončíte sledování.
  • Pokud fotoaparát ztratí objekt, dokáže jej najít, když se objekt znovu objeví na displeji, a znovu začít sledování.

 3. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Poznámka

 • [Prostř. zamknutý AF] možná nebude pracovat dobře v následujících podmínkách:
  • Objekt se pohybuje příliš rychle.
  • Objekt je příliš malý nebo příliš velký.
  • Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
  • Je tma.
  • Okolní světlo se mění.
 • Zamknutý AF nepracuje v následujících situacích:
  • V režimu [Plynulé panoráma]
  • Když je [Volba scény] nastaven na [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu].
  • Při snímání v režimu ručního ostření
  • Při používání digitálního zoomu
  • Když je režim snímání nastaven na video a [SteadyShot] je nastaveno na [Inteligentní aktivní].
  • Když [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
 • Po ztrátě zaměření na objekt nebude fotoaparát možná chvíli schopen znovu začít zaměřovat.