Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Ovládání REC (video)

Pokud připojíte fotoaparát k externímu rekordéru/přehrávači, můžete spuštění a zastavení nahrávání rekordéru/přehrávače ovládat dálkově fotoaparátem.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI] [Ovládání REC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Fotoaparát může vyslat příkaz pro nahrávání externímu rekordéru/přehrávači.
Fotoaparát vysílá příkaz pro nahrávání externímu rekordéru/přehrávači.
Vypnuto:
Fotoaparát není schopen vyslat příkaz externímu rekordéru/přehrávači, aby spustil nebo ukončil nahrávání.

Poznámka

  • K dispozici pro externí rekordéry/přehrávače kompatibilní s [Ovládání REC].
  • Když je [Výstup TC] [Vypnuto], [Ovládání REC] je nastaveno na [Vypnuto].
  • I když se zobrazí , nemusí externí rekordér/přehrávač pracovat správně. Záleží na nastaveních nebo stavu rekordéru/přehrávače. Před použitím zkontrolujte, zda externí rekordér/přehrávač pracuje správně.