Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Výstup TC (video)

Nastaví, zda se při výstupu signálu do jiných profesionálních zařízení pro profesionální použití navrství informace TC (časový kód) do výstupního signálu přes konektor HDMI.
Tato funkce vrství informace časového kódu do výstupního signálu HDMI. Přístroj vysílá informace časového kódu jako digitální data, nikoli jako obrázek zobrazený na displeji. Připojené zařízení tak může využít digitálních údajů, aby rozpoznalo časové údaje.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI] [Výstup TC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Časový kód se vysílá do dalších zařízení.
Vypnuto:
Časový kód se nevysílá do dalších zařízení.

Poznámka

  • Když je [Výstup TC] nastaven na [Zapnuto], nebude možná snímek správně přenesen do televizoru nebo nahrávacího zařízení. V takových případech nastavte [Výstup TC] na [Vypnuto].