Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení TC/UB

Informace časového kódu (TC) a uživatelského bitu (UB) lze nahrát jako data přiřazená k videozáznamům.

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] → hodnota nastavení, kterou chcete změnit.

Podrobnosti o položce menu

Nastav. zobr. TC/UB:
Nastaví zobrazení pro počitadlo, časový kód a uživatelský bit.
TC Preset:
Nastaví časový kód.
UB Preset:
Nastaví uživatelský bit.
TC Format:
Nastaví způsob záznamu časového kódu. (Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.)
TC Run:
Nastaví formát počítání pro časový kód.
TC Make:
Nastaví formát záznamu pro časový kód na nahrávacím médiu.
UB Time Rec:
Nastaví, zda se čas nahraje jako uživatelský bit.

Jak nastavit časový kód (TC Preset)

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [TC Preset] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
 2. Otočte řídicím kolečkem a vyberte první dvě číslice.
  • Časový kód lze nastavit v následujícím rozsahu.
   Když je vybráno [60i]: 00:00:00:00 až 23:59:59:29
   *Když je vybráno [24p], můžete vybrat poslední dvě číslice časového kódu v násobcích čtyř od 0 do 23 rámečků.
   Když je vybráno [50i]: 00:00:00:00 až 23:59:59:24
 3. Stejným postupem jako v kroku 2 nastavte ostatní číslice a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.

Jak resetovat časový kód

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [TC Preset] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
 2. Stisknutím tlačítka (vymazat) resetujte časový kód (00:00:00:00).

Časový kód (00:00:00:00) můžete také resetovat pomocí dálkového ovládání RMT-VP1K (prodává se samostatně).

Jak nastavit uživatelský bit (UB Preset)

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [UB Preset] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
 2. Otočte řídicím kolečkem a vyberte první dvě číslice.
 3. Stejným postupem jako v kroku 2 nastavte ostatní číslice a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.

Jak resetovat uživatelský bit

 1. MENU → (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [UB Preset] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
 2. Stisknutím tlačítka (vymazat) resetujte uživatelský bit (00 00 00 00).

Jak vybrat způsob nahrávání pro časový kód (TC Format*1)

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [TC Format] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
DF:
Nahraje časový kód ve formátu snížení počtu snímků *2.
NDF:
Nahraje časový kód ve formátu bez snížení počtu snímků.

*1 Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

*2 Časový kód je založen na 30 snímcích za sekundu.Při nahrávání, které trvá delší dobu, dojde k rozdílu mezi skutečným časem a časovým kódem, protože snímková frekvence obrazového signálu NTSC je asi 29,97 snímků za sekundu.Metoda snížení počtu snímků tento rozdíl koriguje tak, aby časový kód odpovídal skutečnému času.Při snížení počtu snímků se každou minutu – kromě každé desáté minuty – odstraní první 2 snímky.Časový kód bez této korekce se nazývá kód bez snížení počtu snímků.

 • Při nahrávání v 4K/24p nebo 1080/24p je nastavení dáno na [NDF] .

Jak vybrat formát počítání pro časový kód (TC Run)

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [TC Run] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
Rec Run:
Nastaví krokovací režim tak, aby se časový kód posunoval pouze při nahrávání. Časový kód se nahrává v návaznosti na poslední časový kód předchozího nahrávání.
Free Run:
Nastaví krokovací režim tak, aby se časový kód posunoval neustále, bez ohledu na činnost fotoaparátu.

 • Časový kód možná nebude v následujících situacích nahrán postupně, i když se bude posunovat v režimu [Rec Run] .
  • Když se změní nahrávací formát.
  • Když se vyjme nahrávací médium.

Jak vybrat způsob záznamu časového kódu (TC Make)

 1. MENU→ (Nastavení) → [Nastavení TC/UB] [TC Make] a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
Preset:
Nahraje nově nastavený časový kód na nahrávací médium.
Regenerate:
Z nahrávacího média přečte poslední časový kód z předchozího nahrávání a nahraje nový časový kód navazující na poslední časový kód. Časový kód se posunuje v režimu [Rec Run] bez ohledu na nastavení [TC Run] .