Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Režim světla videa

Nastaví nastavení osvětlení světla LED HVL-LBPC (prodává se samostatně).

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Režim světla videa] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Spojení s napájením:
Světlo pro video se zapne a nebo vypne v souladu se zapnutím a vypnutím fotoaparátu.
Spojení s nahráv.:
Světlo pro video se zapíná a nebo vypíná v souladu se zapnutím a nebo vypnutím nahrávání videa.
Spoj. s nahr. i STBY:
Světlo pro video se zapne, když začne nahrávání videa, a ztlumí se, když se nenahrává (STBY).
Auto:
Světlo pro video se automaticky zapne, když je tma.