Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přístroj se zahřívá.

  • Když se přístroj používá delší dobu, teplota přístroje roste. Když je přístroj příliš horký, nahrávání se může přerušit nebo se může automaticky vypnout napájení na ochranu přístroje.