Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Info. o copyrightu

Na fotografie můžete psát informace o autorských právech.

 1. MENU(Nastavení) → [Info. o copyrightu] → požadované nastavení.
 2. Když vyberete [Nastavit fotografa] nebo [Nastavit copyright], na displeji se objeví klávesnice. Zadejte vaše požadované jméno.

Podrobnosti o položce menu

Zapsat info. o copyr.:
Nastaví, zda se zapíší informace o autorských právech. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
 • Když vyberete [Zapnuto], objeví se na obrazovce snímání ikona .
Nastavit fotografa:
Nastaví jméno fotografa.
Nastavit copyright:
Nastaví jméno držitele autorských práv.
Zobraz. info. o copyr.:
Zobrazí aktuální informace o autorských právech.

Tip

Jak používat klávesnici

Když je třeba zadat znaky ručně, na displeji se zobrazí klávesnice.

 1. Zadávací okénko
  Zobrazí se znaky, které jste zadali.
 2. Přepněte typ znaků
  Při každém stisku ve středu řídícího kolečka se typ znaků přepíná mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
 3. Klávesnice
  Při každém stisku ve středu se znaky odpovídající dané klávese zobrazí postupně jeden po druhém.

  Například: Chcete-li zadat „abd“

  Vyberte klávesu pro „abc“ a jednou stiskněte pro zobrazení „a“ → vyberte „“((5) Posun kurzoru) a stiskněte → vyberte klávesu pro „abc“ a dvakrát stiskněte pro zobrazení „b“ → vyberte klávesu pro „def“ a jednou stiskněte pro zobrazení „d“.

 4. Finalizace
  Schválí vložené znaky.
 5. Přesun kurzoru
  Přesune kurzor ve vstupním poli doprava nebo doleva.
 6. Vymazat
  Odstraní znak před kurzorem.
 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
 8. Zadá mezeru.
  • Chcete-li zadání zrušit, vyberte [Zrušit].

Poznámka

 • Můžete zadat pouze alfanumerické znaky a symboly pro [Nastavit fotografa] a [Nastavit copyright]. Můžete zadat až 46 znaků.
 • Při přehrávání snímků s informacemi o autorských právech se objeví ikona .
 • Pokud chcete zabránit neautorizovanému použití [Info. o copyrightu], musíte předtím, než někomu půjčíte nebo předáte svůj fotoaparát, vymazat sloupce [Nastavit fotografa] a [Nastavit copyright].