Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Uvolnit bez karty

Nastaví, zda se může uvolnit závěrka, když není vložena paměťová karta.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Uvolnit bez karty] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Povolit:
Uvolní závěrku, i když není vložena paměťová karta.
Zakázat:
Neuvolní závěrku, když není vložena paměťová karta.

Poznámka

  • Když není vložena paměťová karta, pořízené snímky nebudou uloženy.
  • Výchozí nastavení je [Povolit]. Doporučuje se, abyste vybrali [Zakázat] před vlastním snímáním.