Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Napájení ze síťové zásuvky

Když budete používat síťový adaptér, můžete snímat a přehrávat snímky, když je napájení dodáváno ze síťové zásuvky, a ušetřit tak akumulátor.

 1. Vložte blok akumulátorů do fotoaparátu
 2. Připojte fotoaparát do síťové zásuvky kabelem mikro USB (přiložen) a síťovým adaptérem (přiložen).

Poznámka

 • Fotoaparát se nebude aktivovat, pokud nebude akumulátor nabitý. Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý blok akumulátorů.
 • Pokud používáte fotoaparát, když se napájení dodává ze síťové zásuvky, ujistěte se, že se na displeji zobrazí ikona ().
 • Nevytahujte blok akumulátorů, když se napájení dodává ze síťové zásuvky. Pokud vytáhnete blok akumulátorů, fotoaparát se vypne.
 • Nevytahujte blok akumulátorů, pokud svítí kontrolka přístupu. Data na paměťové kartě mohou být poškozena.
 • Dokud je napájení zapnuto, blok akumulátorů se nebude nabíjet, i když fotoaparát bude připojen do síťového adaptéru.
 • Za jistých podmínek může být napájení dodáváno z bloku akumulátorů doplňkově, i když budete používat síťový adaptér.
 • Nevytahujte kabel mikro USB, když se napájení dodává ze síťové zásuvky. Předtím, než vytáhnete kabel mikro USB, vypněte fotoaparát.
 • Doba nepřetržitého nahrávání může být zkrácena, když se napájení dodává se síťové zásuvky. Záleží na teplotě fotoaparátu a akumulátoru.
 • Když používáte nabíječku jako zdroj napájení, před používáním se ujistěte, že je plně nabitá. Při používání dávejte pozor na zbývající napájení v nabíječce.