Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Závěrka se uvolňuje nepřetržitě.

 • Fotoaparát může automaticky pořídit několik snímků a provést zpracování překládáním za následujících podmínek:
  • [ISO] je nastaven na [RŠ pom. více sním.].
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Režim snímání je nastaven na [Super auto].
  • Režim snímání je nastaven na [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] v rámci [Volba scény].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaven na [Auto HDR].