Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Snímání super zpomaleného videa (Nastavení HFR)

Při snímání se snímkovou frekvencí rychlejší než je formát nahrávání, můžete nahrát velmi zpomalená videa.

 1. Volič režimů nastavte na (Vys. sním. frekvence).
  Zobrazí se obrazovka nastavení HFR.
 2. Vyberte MENU→(Nastavení snímání)→[Nastavení HFR] a zvolte požadovaná nastavení pro [Nast. záznamu], [Snímk. frekvence], [Nastavení priority] a [Časov. nahrávání].
  • Požadovaný režim expozice můžete upravit výběrem MENU→(Nastavení snímání)→[Vys. sním. frekvence].
  • Na obrazovce nastavení HFR můžete upravit další nastavení pro snímání, jako například oblast ostření, režim ostření a snímkovou frekvenci a provádět transfokaci.
 3. Stiskněte ve středu řídicího kolečka.
  Zobrazí se obrazovka snímání.
  • Ke změně nastavení stiskněte znovu ve středu, abyste přepnuli na obrazovku nastavení HFR.
 4. Stiskněte tlačítko MOVIE (video).
  Fotoaparát automaticky začne nahrávat, hned jak skončíte snímání.

Podrobnosti o položce menu

Nast. záznamu:
Vybere snímkovou frekvenci z [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] a [24p 50M*].
* Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.
Snímk. frekvence:
Vybere snímkovou frekvenci z [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] a [960fps]/[1000fps].
Nastavení priority:
Vyberte [Priorita kvality] nebo [Priorita doby nahráv.]. Pokud vyberete [Priorita doby nahráv.], bude doba možného nahrávání delší než v režimu [Priorita kvality].
Časov. nahrávání:
Vybere, zda se bude nahrávat po nastavenou dobu po stisknutí tlačítka MOVIE ([Spoušť začátku]), nebo zda se bude nahrávat po nastavenou dobu do stisknutí tlačítka MOVIE ([Spoušť konce]).

Tip

Nejkratší vzdálenost pro snímání

 • Snímek nebude zaostřený, když bude objekt příliš blízko, například při snímání makro.Snímejte z nejkratší vzdálenosti pro snímání (strana W: asi 3 cm, strana T: asi 72 cm (od objektivu)).

Načasování záznamu

V závislosti na nastavení [Časov. nahrávání] je vztah mezi tím, kdy stisknete tlačítko MOVIE, a nahranou částí videa znázorněn níže.
(A): tlačítko MOVIE
(B): Nahraná část
[Spoušť začátku]


[Spoušť konce]


 • Když je [Časov. nahrávání] nastaveno na [Spoušť začátku] a znovu při snímání stisknete tlačítko MOVIE, fotoaparát skončí snímání a začne nahrávání.

Obnovené snímání

Nahrávání můžete zrušit výběrem [Zrušit] na displeji. Video nahrané do okamžiku, kdy jste zrušili nahrávání, bude však uloženo.

Rychlost přehrávání

Rychlost přehrávání se mění podle přiřazení [Snímk. frekvence] a [Nast. záznamu], jak je uvedeno níže.
 • [Snímk. frekvence]: [240fps]/[250fps]
  • [Nast. záznamu]: [24p 50M]*
   10krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [30p 50M]/[25p 50M]
   8krát pomalejší/10krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [60p 50M]/[50p 50M]
   4krát pomalejší/5krát pomalejší
 • [Snímk. frekvence]: [480fps]/[500fps]
  • [Nast. záznamu]: [24p 50M]*
   20krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [30p 50M]/[25p 50M]
   16krát pomalejší/20krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [60p 50M]/[50p 50M]
   8krát pomalejší/10krát pomalejší
 • [Snímk. frekvence]: [960fps]/[1000fps]
  • [Nast. záznamu]: [24p 50M]*
   40krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [30p 50M]/[25p 50M]
   32krát pomalejší/40krát pomalejší
  • [Nast. záznamu]: [60p 50M]/[50p 50M]
   16krát pomalejší/20krát pomalejší

*Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

[Nastavení priority] a doba možného nahrávání

 • [Nastavení priority]:[Priorita kvality]
  • [Snímk. frekvence]: 240fps/250fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 1824×1026
   Dostupná délka záznamu: Asi 2 sekundy
  • [Snímk. frekvence]: 480fps/500fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 1676×566
   Dostupná délka záznamu: Asi 2 sekundy
  • [Snímk. frekvence]: 960fps/1000fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 1136×384
   Dostupná délka záznamu: Asi 2 sekundy
 • [Nastavení priority]: [Priorita doby nahráv.]
  • [Snímk. frekvence]: 240fps/250fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 1676×566
   Dostupná délka záznamu: Asi 4 sekundy
  • [Snímk. frekvence]: 480fps/500fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 1136×384
   Dostupná délka záznamu: Asi 4 sekundy
  • [Snímk. frekvence]: 960fps/1000fps
   Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu: 800×270
   Dostupná délka záznamu: Asi 4 sekundy

Poznámka

 • Zvuk nebude nahrán.
 • Video bude nahráno ve formátu XAVC S HD.
 • Po stisknutí tlačítka MOVIE může chvíli trvat, než bude nahrávání ukončeno. Počkejte, dokud se displej nepřepne na snímání HFR, a teprve pak začněte další snímání.
 • Když se displej přepne na snímání HFR, nelze upravit nastavení expozice a ostření včetně ručního ostření nebo rozsah zoomu.