Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání otočného ovladače

Otáčením otočného ovladače (A), můžete okamžitě změnit nastavení podle potřeby pro různé režimy snímání.

Ikony a názvy funkcí se zobrazí na displeji následovně.

Ex.
: Tv: rychlost závěrky