Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Funkce tlačítka Odeslat do smartphonu

Když přiřadíte nějakou funkci k tlačítku Odeslat do smartphonu, můžete při zobrazení obrazovky informací o snímání provést funkci jednoduchým stisknutím tlačítka Odeslat do smartphonu.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní kláv.(přeh.)][Tlačítko Fn/] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.