Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Popis částí

 1. Přepínač ON/OFF (napájení)
 2. Tlačítko spouště
 3. Pro snímání: Páčka W/T (zoom)
  Pro prohlížení: Páčka (přehled)/páčka zoomu při přehrávání
 4. Kontrolka samospouště/Iluminátor AF
 5. Index clony
 6. Objektiv
 7. Přední kroužek objektivu
 8. Zadní kroužek objektivu
 9. Ovladač kompenzace expozice
 10. Blesk
 11. Vícefunkční sáňky*
 12. Volič režimů
 13. Úchyt pro ramenní popruh
 14. Tlačítko fixace ostření
 15. Ovladač režimu ostření
 16. Clonový kroužek

 1. Mikrofon
 2. Hledáček
 3. Oční snímač
 4. Ovladač nastavení dioptrické korekce
 5. Tlačítko MOVIE (video)
 6. Tlačítko (vysunutí blesku)
 7. Tlačítko (osvětlení stavového displeje)
 8. Stavový displej
 9. Tlačítko C2 (Uživatel. tlačítko 2)
 10. Tlačítko C1 (Uživatel. tlačítko 1)
 11. Úchyt pro ramenní popruh
 12. Prostor pro paměťovou kartu
 13. Kryt paměťové karty
 14. Kontrolka přístupu

 1. Tlačítko MENU
 2. Reproduktor
 3. Konektor (mikrofon)
  • Když je připojen externí mikrofon, přístroj přepne z vnitřního mikrofonu na externí mikrofon. Když je externí mikrofon typu napájení z konektoru, dodává se napájení mikrofonu z tohoto přístroje.
 4. Konektor (sluchátka)
 5. Multifunkční terminál/Terminál mikro USB*
  • Podporuje zařízení kompatibilní s mikro USB.
 6. HDMI mikro konektor
 7. Kontrolka nabíjení
 8. Displej
  • Displej můžete přizpůsobit tak, abyste na něj dobře viděli, a snímat z jakékoli polohy.

 9. Pro snímání: Tlačítko Fn (Funkce)
  Pro prohlížení: Tlačítko (Odeslat do smartph.)
 10. Otočný ovladač
 11. Pro snímání: Tlačítko AEL (zámek AE)
  Pro prohlížení: Tlačítko (zoom při přehrávání)
 12. Řídicí kolečko
 13. Středové tlačítko
 14. Pro snímání: Tlačítko C3 (Uživatel. tlačítko 3)
  Pro prohlížení: Tlačítko (vymazat)
 15. Tlačítko (přehrávání)

 1. Přepínač západky clony
 2. Čidlo Wi-Fi (zabudované)
 3. (značka N)
  • Při připojování fotoaparátu ke smartphonu vybavenému funkcí NFC se dotkněte značky.
   Podrobnosti o umístění (značka N) na vašem smartphonu viz návod k použití smartphonu.
  • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.
 4. Páčka pro uzamčení akumulátoru
 5. Prostor pro vložení akumulátoru
 6. Kryt spojovací destičky
  Použijte, když používáte síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně). Vložte spojovací destičku do prostoru pro akumulátor a pak protáhněte kabel krytem propojovací destičky, jak je to vidět níže.

  • Ujistěte se, že když zavřete kryt, není kabel přiskřípnut.
 7. Kryt akumulátoru
 8. Otvor pro stativ
  • Používejte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nepůjde tento přístroj dobře připevnit a může dojít k jeho poškození.

*Podrobnosti o kompatibilních doplňcích pro vícefunkční sáňky a multifunkční terminál/terminál mikro USB naleznete na stránkách Sony, nebo se obraťte na svého prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.Můžete také používat doplňky, které jsou kompatibilní se sáňkami. Činnost s doplňky jiných výrobců není zaručena.