Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Seznam ikon na displeji

Zobrazené obsahy a jejich níže znázorněné pozice slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

Pro snímání

Pro přehrávání

 1. P P* A S M
  Režim snímání
  Vyvolat paměť
  NO CARD
  Paměťová karta/načítání
  Ikony rozpoznání scény
  Volba scény
  100
  Zbývající počet snímků, které lze nahrát
  Poměr stran fotografií
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Velikost snímku fotografií
  Obrazová kvalita fotografií
  Snímková frekvence videa
  Nastavení nahrávání videa
  NFC je aktivováno
  100%
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Varování o zbývající kapacitě akumulátoru
  Napájení USB
  Probíhá nabíjení blesku
  Iluminátor AF
  SteadyShot vypnuto/zapnuto, varování před otřesy fotoaparátu
  Režim letadlo
  Ikona překládání
  Nenahrává se zvuk videa
  Redukce zvuku větru
  Efekt nastavení Vyp. 
  ×2.0
  Chytrý telekonvertor
  Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
  Varování o přehřátí
  Zoom smart /Zoom s jas. obraz./Digitální zoom
  Oblast bodového měření
  C:32:00
  Zobrazení interní diagnostiky
  Měření digitální úrovně
  Zobr. úrov. zvuku
  Režim prohlížení 
  100-0003
  Číslo složky-souboru
  Formát souboru videa
  Chránit
  DPOF
  DPOF nastavit
  Snímek s automatickým orámováním objektu
  Dvojí nahráv. videa
  Dálkově z počítače
  Monitoring jasu
  Zápis informací o autorských právech zapnut
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Snímková frekvence pro snímání HFR
  Načasování záznamu
  Pomoc zobr. Gamma
  Zápis dat
  ZACHYTIT
  Pořizování fotografií
  Nemožnost pořizování fotografií
  Autom. Dual Rec
 2. Režim pohonu
  Režim měření
  Režim blesku/Bez červ.očí
  ±0.0
  Kompenz.blesku 
  Režim ostření
  7500K A5 G5
  Vyvážení bílé (Auto, přednastaveno, vlastní, teplota barvy, barevný filtr)
  Oblast ostření
  DRO/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativní styl/Kontrast, Sytost, Ostrost
  Úsměvu/Det.obličej. 
  Obrazový efekt


  Indikátor citlivosti detekce úsměvu


  Profil obrazu 
 3. Zamknutý AF
  Zobrazení nápovědy pro zámek AF
  Výběr bodu zaostření zap./vyp.
  Zobrazení nápovědy pro nastavení [Oblast ostření]


  Indikátor řady

  STBY
  Pohotovostní režim videozáznamu
  REC 0:12
  Nahrávací doba videa (min:s)
  Funkce kroužku objektivu
  Funkce řídicího kolečka
  Funkce otočného ovladače
  Ostření
  1/250
  Rychlost závěrky
  F3.5
  Hodnota clony
  ±0.0
  Ruční měření
  ±0.0
  Kompenzace expozice
  ISO400
  Citlivost ISO
  Zámek AE
  Indikátor rychlosti závěrky
  Indikátor clony


  Histogram

  Chyba obrazového efektu
  Varování snímku Auto HDR
  2016-1-1
  10:37AM
  Datum záznamu
  3/7
  Číslo souboru/počet snímků v režimu prohlížení
  Pro snímek existují informace o autorských právech
  Ovládání REC
  00:00:00:00
  Časový kód (hodina:minuta:sekunda:snímek)
  00 00 00 00
  Uživatelský bit
  Pohotov. režim snímání Nastavení snímání
  Zobrazení nápovědy pro snímání HFR