Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Informacje dotyczące funkcji [Przewodnik w apar.]

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy opcji MENU, przycisku Fn (Funkcja) oraz ustawień. Jeśli określonej funkcji nie można ustawić, wyświetlany jest powód.

  1. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk Fn.
  2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  3. Naciśnij przycisk C/ (Własne/Usuwanie).

    Wyświetlane są instrukcje dotyczące danej pozycji MENU wybranej w kroku 2.

    • Jeśli naciśniesz na środku pokrętła sterowania po wybraniu pozycji pokazanej na szaro, pojawia się opis przyczyny, dla której nie można ustawić danej pozycji.

Uwaga

  • Przypisz wcześniej funkcję [Przewodnik w apar.] do przycisku przy użyciu funkcji [Prz. Własne(Nagr.)].